Pečovatelská služba

Pečovatelská služba, podzim života
MENU

Poslání služby

Pečovatelská služba je terénní sociální služba, která poskytne podporu a pomoc v domácnostech uživatelů nebo ve středisku osobní hygieny, a to při běžných činnostech každodenního života osobám, které mají sníženou soběstačnost.

Podpora a pomoc pečovatelské služby (pouze v činnostech, které uživatelé sami nezvládnou), jim má umožnit zůstávat a žít v jejich přirozeném domácím prostředí, zůstat součástí společnosti, využívat místní instituce a přirozenou vztahovou síť a zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob života.

Komu je služba určena a kde ji poskytujeme?

 • seniorům
 • osobám s tělesným postižením
 • osobám s chronickým onemocněním
 • osobám se zdravotním postižením

které mají sníženou soběstačnost, nemají zajištěnu potřebnou podporu a pomoc a pomoc není možné zajistit pomocí rodiny, komunity nebo komerční služby, a to bez omezení věku

 • rodinám s dětmi, které jsou v nepříznivé sociální situaci

Služba je poskytována především na území: Benešov, Bystřice, Čechtice, Heřmaničky, Křivsoudov, Načeradec, Trhový Štěpánov, Vlašim.

Individuálně je možné sjednat poskytování služby uživatelům i v dalších obcích.

Komu naopak není určena?

 • Osobám trvale upoutaným na lůžko, nebo osobám, které vyžadují celodenní péči, kdy nespolupracují rodinní příslušníci
 • Osobám, které nepotřebují ke zvládání běžných úkonů a dovedností pomoc druhé osoby
 • Osobám, kterým potřebnou pomoc může zajistit veřejně dostupná komerční nebo jiná služba
 • Osobám žijícím v takovém sociálním prostředí, které by mohlo zaměstnance jakýmkoliv způsobem ohrozit na zdraví

Co nabízíme našim uživatelům

Pečovatelská služba poskytne pomoc a podporu v životních situacích, kdy:

 • Vám ubývají s přibývajícími roky síly a nezvládáte běžné činnosti každodenního života, nezvládáte se postarat o sebe a svoji domácnost
 • Chcete zajistit svým blízkým co nejlepší péči v prostředí domova
 • Pečujete o své blízké a jste zaměstnáni, bydlíte daleko nebo odjíždíte na dovolenou?
 • Pečujete o své blízké, ale  už nezvládáte čím dál náročnější péči
 • Po propuštění z nemocnice se obáváte jak vše zvládnete

Pečovatelská služba zajišťuje poskytování základních činnosti podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Těmito základními činnostmi jsou:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc pří osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Dále také zajišťujeme:

 • fakultativní úkony,
 • základní sociální poradenství, a to bezplatně.

Jak službu poskytujeme?

Pečovatelská služba se poskytuje na základě písemné Smlouvy o poskytování sociální služby – pečovatelská služba uzavřené mezi klientem a poskytovatelem. Bez uzavření smlouvy není možné pečovatelskou službu poskytovat. Poskytovatel uživateli pomáhá v naplňování jeho osobních cílů a poskytuje mu dohodnuté činnosti/úkony dle jeho potřeb, možností a schopností, což je stanoveno v Individuálním plánu Uživatele, který sestavuje poskytovatel společně s uživatelem a který jsou povinni dodržovat. V průběhu poskytování sociální služby je Individuální plán Uživatele měněn dle aktuálních potřeb, schopností a možností uživatele.

Smlouva o poskytování sociální služby ukotvuje základní pravidla pro poskytování sociální služby, práva a povinnosti uživatele a poskytovatele, výši úhrady a způsob jejího hrazení, pravidla pro odhlašování a přihlašování jednotlivých činností/úkonů, aj. Vzor smlouvy o poskytování sociální služby a příloh smlouvy tj. Sazebníku úhrad a Vnitřních pravidel pro poskytování pečovatelské služby.

Kdy a kde službu poskytujeme

Terénní formu pečovatelské služby poskytujeme v pracovní dny a o víkendech. Registrovaná provozní doba je od 7.00 do 19.00 hodin.

Pečovatelská služba je poskytována klientovi v předem domluveném čase na základě uzavřené smlouvy mezi uživatelem a Pečovatelskou službou okresu Benešov.

Služba je poskytována přímo v domácnosti uživatele, tj. v jeho původním bydlišti nebo v bytě Domu s pečovatelskou službou.

Ambulantní forma služby ve Středisku osobní hygieny je poskytována v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hodin v předem domluveném čase.

Úhrada

Uživatelé hradí za poskytování základních i fakultativních činnosti a to ve výši stanovené v Sazebníku úhrad. Úhrada od uživatelů je především u základních činností pouze částečným přispěním na náklady, které provoz služby stojí.

Aktuální sazebník úhrad je možné nalézt v sekci Dokumenty.

Bez úhrady základních činností je pečovatelská služba poskytována podle § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, těmto skupinám:

 • rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,
 • účastníkům odboje,
 • osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb. , o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,

osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců.

Kontakty

Kontaktní osoby

Benešov

Bc. Zuzana Osvaldová

Tel.: 734 574 661

E-mail: osvaldova@ps-benesov.cz

 

Vlašim, Trhový Štěpánov

Mgr. Magdalena Kopecká

Tel.: 734 574 662

E-mail: zc.vo1721381678seneb1721381678-sp@a1721381678kcepo1721381678k1721381678

 

Bystřice, Čechtice, Heřmaničky, Křivsoudov, Načeradec, Týnec nad Sázavou

Jitka Homolková

Tel.: 734 574 657

E-mail: zc.vo1721381678seneb1721381678-sp@a1721381678voklo1721381678moh1721381678

 

Pečovatelská služba
Oddělovač

Nenašli jste, co jste hledali? Chcete se na něco zeptat?

Můžete nám zavolat na tel. +420 608 735 866 nebo využijte kontaktní formulář.