Terénní programy

 data-srcset
MENU

Poslání

Posláním služby je poskytnout službu osobám cílové skupiny starším 18 ti let v jejich přirozeném prostředí. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně.

Komu je služba určena

Služba je určena pro ženy i muže starší 18ti let, a to především pro osoby bez přístřeší, dále pak problematické osoby, jejichž ohrožení sociálním vyloučením je spojeno se ztrátou nebo ohrožením ztráty bydlení – osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života a osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách.

Služba je poskytována na území okresu Benešov v přirozeném prostředí uživatelů.

Kdy službu poskytujeme

V pracovní dny, pondělí až pátek od 8.00 do 15.00 hod.

Úhrada

Služba je poskytována bezplatně.

Co nabízíme našim uživatelům

Tato služba obsahuje dle zákona č. 108/2006 tyto základní činnosti:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • sociální poradenství

Rozsah služeb poskytovaných uživateli služby:

Sociální služba terénní program konkrétně zahrnuje činnosti:

 • kontaktování cílové skupiny v místech jejich pobytu a nabídka pomoci a spolupráce při řešení jejich situace
 • zprostředkování možnosti provedení hygieny a výměny šatstva (ze sociálního šatníku)
 • zprostředkování ubytování a noclehárně a na ubytovnách
 • zprostředkování možnosti využití Nízkoprahového denního centra
 • zprostředkování možností aktivního trávení volného času
 • sociální poradenství: poskytnutí potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace klienta. Uplatňování sociální práce, která je zahrnuta do odborného sociálního poradenství s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
 • pomoc při vyřizování osobních dokladů (rodný list, občanský průkaz apod.),
 •  pomoc při zajišťování finančních prostředků (zejména dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek ze systému sociálního pojištění),
 • pomoc a podpora při hledání vhodného zaměstnání (zejména ve spolupráci s úřady práce),
 • pomoc a podpora při zajištění vhodného bydlení nebo ubytování (na noclehárně, v azylovém domě, domě na půl cesty či ubytovně),
 • pomoc při sestavování a podávání žádostí, pomoc v dluhové problematice
 • pomoc a podpora při kontaktu s rodinou nebo jinými blízkými osobami,
 • asistence při doprovodu na úřady, do zdravotnického zařízení, případně sjednání návštěvy,
 • zprostředkování navazujících služeb
 • pomoc při obnovování nebo upevňování kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • krizová intervence: poskytnutí první psychosociální pomoci člověku, který se ocitl v akutní krizové situaci a pomoci při řešení
Oddělovač

Nenašli jste, co jste hledali? Chcete se na něco zeptat?

Můžete nám zavolat na tel. +420 734 150 303 nebo využijte kontaktní formulář.