O nás

MENU

Adresa: Benešov, Malé nám. 2006, 256 01
IČ: 714 59 251

Zřizovatel:  město Benešov
Právní forma: příspěvková organizace

Sociální služby poskytujeme na základě registrace Krajského úřadu Středočeského kraje čj. 42/81613/2007/Soc/Paz. 

Z historie

Pečovatelská služba na okrese Benešov začala působit v 70. letech minulého století, kdy byla součástí Okresního ústavu sociálních služeb, po zániku okresních úřadů se nakrátko dostává pod křídla Krajského úřadu Středočeského kraje.Od 1. 1. 2007 se zřizovatelem stává město Benešov, které tak na sebe přebírá i veškeré povinnosti, což znamená především pomoc s financováním sociálních služeb, nadále je zachována celookresní působnost na principu spolufinancování spolupracujících obcí, jejichž občanům naše organizace pečovatelskou službu poskytuje. 

Organizací poskytovanou pečovatelskou službu pro seniory a zdravotně postižené občany rozšiřuje v Benešově  poskytování služby Taxík Maxík a k aktivizaci seniorů napomáhá realizace kontaktního centra POSEZ .   

Od roku 2012 organizace realizuje služby sociální prevence, kdy pro osoby bez přístřeší vznikl komplex na sebe navazujících služeb pomáhajících řešit obtížné životní situace osob bez přístřeší i zmírňovat důsledky bezdomovectví pro společnost.