Taxík Maxík

MENU

Poslání

Taxík Maxík je služba určená k přepravě seniorů a zdravotně znevýhodněných občanů města Benešov převážně  do zdravotnických či sociálních zařízení, na úřady, ale i na veřejné  instituce, na nákup, zábavou, ….

Komu je služba určena

Osoby s trvalým bydlištěm na území města Benešov, které jsou starší 65 let nebo které jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P.

Osoby splňující podmínky uvedené v předcházející větě mají právo na to, aby spolu s nimi byla přepravní službou Taxík Maxík přepravena jedna osoba navíc jako doprovod.

Kdy službu poskytujeme

Služba Taxík Maxík je realizována v souladu s objednávkami klientů každý pracovní den v časech od 7:00 do 18:00.

Co nabízíme

Na základě objednávky je přistavení vozidla provedeno v domluveném  čase na domluveném místě, a to s ohledem na možnosti zastavení/zaparkování vozidla. Při nástupu do vozidla ověří řidič splnění podmínek pro využití služby Taxík Maxík.

Řidič zajistí klientům drobnou pomoc. Řidič nezajišťuje sociální službu pečovatelská služba nebo osobní asistence. Pomoc řidiče spočívá především v:

 • Pomoc s nástupem a výstupem z/do vozidla, přičemž klient musí být schopen s dopomocí řidiče příp. řidiče a doprovázející osoby nástupu/výstupu do/z vozidla.
 • Naložení/vyložení přiměřeného zavazadla (nákupu, tašky apod.), kompenzačních pomůcek vč. mech. invalidního vozíku do/z vozidla.
 • Pomoc s donesením přiměřeného zavazadla ke vstupním dveřím bytových domů (příp. k výtahu), v rodinném domě k vstupním vrátkům na pozemek. Řidič nevstupuje do soukromých prostor bytů, pozemků u RD.
 • Při návštěvě zdravotnického zařízení, úřadu apod. – doprovod (či vyzvednutí klienta) ve vstupních prostorách tohoto zdravotnického zařízení, úřadu apod.. Řidič s klientem u lékaře, na úřadě apod., kde je nepředvídatelná či možná delší doba čekání, nečeká a nevyřizuje jeho záležitosti (zajišťuje sociální služba). Čekání pouze krátkodobé, při předvídatelné délce čekání (nákup, vyzvednutí léků, předpisu, návštěva hřbitova apod.
 • Při potřebě odvozu např. ze zdravotnického zařízení, úřadu apod. a nemožnosti naplánovat a objednat jízdu zpět s dostatečným předstihem, řidič, podle plánovaných jízd, domluví s klientem možnost odvozu (po telefonickém zavolání).

Případná pomoc (viz. výše) se započítává do doby jízdy, pokud celkový čas, vč. čekání a příp. pomoci přesáhne 60 minut je počítána jako další jízda.

Délka jedné jízdy je maximálně 60 minut včetně případné čekací doby.

Přepravní služby jsou poskytovány na území města Benešov, včetně osad.

Úhrada

Jednorázové jízdné 25 Kč za každou přepravovanou osobu za jednu jízdu.

Za poskytnutou službu hradí klient při výstupu z vozidla. Řidič předá klientovi stvrzenku o úhradě.

Objednání služby

Objednávky:

 • na telefonním čísle: 734 574 663
 • v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hodin
 • nejméně jeden pracovní den před plánovanou jízdou
 • nejdříve 3 týdny před plánovanou cestou

V rámci objednávky přepravní služby Taxík Maxík klient uvede:

 • jméno a příjmení
 • údaj o svém věku nebo o tom, že je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P
 • adresu trvalého bydliště (obec)
 • místo, na které má být automobil přistaven,
 • cíl, do kterého chce být klient pomocí služby přepraven
 • den a hodinu, kdy má být automobil přistaven

Užitečné rady:

 • před objednáním si připravte veškeré potřebné informace
 • rozmyslete si dopředu i jiný možný čas přepravy pro případ nedostupnosti požadovaného termínu
 • pokud nebudete moci objednanou jízdu využít, oznamte tuto informaci neprodleně na telefonním čísle 734 574 663, umožníte tím využít naše služby dalším občanům

Kontakt

Řidič Taxík Maxík, objednávání služby

Tel: 734 574 663

 

Taxík Maxík
Oddělovač

Nenašli jste, co jste hledali? Chcete se na něco zeptat?

Můžete nám zavolat na tel. +420 603 593 085 nebo využijte kontaktní formulář.