Nízkoprahové denní centrum

MENU

Poslání

Poskytuje lidem bez přístřeší zázemí, kde mohou důstojným způsobem naplňovat své základní životní potřeby a nalézt podporu a pomoc při řešení své nepříznivé sociální situace.

Komu je služba určena

Služba je určena osobám bez přístřeší, ženám i mužům starším 18 ti let. Obecně lze považovat za osobu bez přístřeší osobu, která je ohrožena ztrátou bydlení nebo bydlení nemá.

Služba je určena pro osoby z regionu Benešov.

Kdy službu poskytujeme

Provozní doba určená uživatelům služby v pracovní dny:

pondělí –  čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin
pátek od 8.00 do 13.00 hodin

Co nabízíme našim uživatelům

Nízkoprahové denní centrum poskytuje bezpečný prostor, který umožňuje uživatelům uspokojovat své základní potřeby, v centru si mohou odpočinout, využít nabídku jednoduchého stravování, sociálního šatníku, sprchy, WC, pračky, sušičky. Centrum poskytuje  podporu a pomoc při řešení nepříznivé sociální situace,  pomáhá sociálnímu začleňování a pozitivní změně v životě osob bez přístřeší.

Základní činnosti sociální služby nízkoprahová denní centra jsou zajišťovány v tomto rozsahu:

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • umožnění celkové hygieny těla,
 • pomoc při osobní hygieně.
 • Centrum umožňuje poskytnutí zázemí pro osobní hygienu prostřednictvím oddělených sprch pro muže a ženy a WC. Možnost zapůjčení ručníku a základních hygienických potřeb. V případě potřeby poskytnutí asistence při osobní hygieně. Poradenství o zásadách hygieny a možnostech využívání zdravotnických zařízení. Poskytnutí podmínek pro vyprání šatstva, možnost využití pračky a sušičky.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • Zajištění jednoduché stravy v rozsahu jednoho jídla denně (např. polévka, pečivo, těstoviny s omáčkou, apod.) – podávané k obědu. Vždy k dispozici teplý nápoj – čaj, káva.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při vyřizování osobních dokladů (rodný list, občanský průkaz apod.),
 • pomoc při zajišťování finančních prostředků (zejména dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek ze systému sociálního pojištění),
 • pomoc a podpora při hledání pracovního uplatnění – vhodného zaměstnání či brigády (zejména ve spolupráci s úřady práce),
 • pomoc a podpora při zajištění vhodného bydlení nebo ubytování a jeho udržení
 • jednání v oprávněných zájmech klienta – v závislosti na schopnostech klienta pracovník poskytuje pomoc a podporu při jednání s dalšími subjekty (úřady)
 • pomoc s listinami a podáními – pracovník klientovi pomáhá vyplňovat potřebné formuláře, sepisuje žádosti či dopisy, vysvětluje klientovi obsah doručených úředních dopisů
 • zaškolování a zaučování – pracovník uživateli poskytuje anebo zprostředkovává zaškolovací a zaučovací aktivity s cílem zvýšit klientovy znalosti a dovednosti
 • zprostředkování navazujících služeb – uživatel služby je informován o možnostech využití návazných sociálních služeb, institucí a organizací, uživatel je veden k osvojování schopností a dovedností při využívání dalších veřejně dostupných služeb,
 • pomoc při obnovování nebo upevňování kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Úhrada

Jednoduché jídlo 10 Kč
Praní – 1 pračka 20 Kč
1 káva/den Zdarma
Čaj Zdarma

 

Kontakt

Bc. Kristýna Pecháčková, vedoucí služby, sociální pracovnice

Tel.: 734 150 303

E-mail: zc.vo1718542055seneb1718542055-sp@m1718542055urtne1718542055cinne1718542055d1718542055

Služby sociální prevence
Oddělovač

Nenašli jste, co jste hledali? Chcete se na něco zeptat?

Můžete nám zavolat na tel. +420 734 150 303 nebo využijte kontaktní formulář.