Projekt Úsporná vozidla pro pečovatelskou službu

MENU

Pečovatelská služba okresu Benešov má dvě plně hybridní vozidla

Pečovatelská služba okresu Benešov zakoupila dvě nová osobní vozidla na plně hybridní pohon díky spolufinancování Evropské unie, v rámci dotačního programu IROP, výzvy č. 101 Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností, která byla vypsána v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Žádost o dotaci byla podána v lednu 2022 původně na čtyři vozidla, dvě na plně hybridní pohon a dvě na alternativní palivo CNG. Vývojem celosvětové situace bylo ale od pořízení vozidel na CNG upuštěno. Dotace činní 1 379 662,20 Kč a spolupodíl (vlastní zdroje) pečovatelské služby ve výši 10% činní 153 295,80 Kč.

Byly zakoupeny dvě osobní vozidla značky Renaul Captur na plně hybridní pohon na základě veřejné zakázky malého rozsahu ve výši 1 585 318 Kč včetně DPH.

Cílem projektu bylo pořízení dvou úsporných osobních vozidel na alternativní palivo pro účely poskytování sociálních služeb. Pořízená vozidla jsou využívána k dopravě pracovníků, pečovatelek a sociálních pracovníků za klienty do jejich domácností, kde je jim poskytována potřebná péče. Vozidly jsou rozváženy obědy klientům, kterým jejich potřebu nemůže zajistit veřejně dostupná služba nebo rodina. Služby jsou poskytovány v rámci celého okresu Benešov.

Bc. Jitka Horálková a Mgr. Alena Králíčková